Menu

W jaki sposób pozbyć się kłopotu z nierzetelnym zadłużeniem?

3 września 2017 - bankowość

Zadłużenia powstają nie jedynie na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. Nieraz wierzycielami są również osoby prywatne, które udzielają pomocy pieniężnej z słusznym zabezpieczeniem. Jakim? Zwykle są to przeróżnego typu weksle. To oczywiście na tych pismach warto się skoncentrować sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją zaświadcza i jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia osoba, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych może emitować własne weksle. To naturalnie z ich użyciem dopuszczalne jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki bądź też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych bądź też państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych lub też od osób fizycznych jest idealną usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtenczas szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od biznesmenów za mniejszą sumę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Są również weksle in blanco

Jest to dość specyficzny typ weksla, który określany jest mianem „gołego”. Firmy, w szerokiej ofercie których odszukać wolno skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec potencjalnych kontrahentów. W szeregu przypadków na przykład nie godzą się na zakup weksla bez stworzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, jakich termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę zabezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli korporacji skupujących weksle ich kontrahentami przeważnie są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat połączonych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *